RYTMESTUDIER, CARL BERNERS PLASS T-BANESTASJON

Prosjektrom Carl Berner / 2020 


RYTMESTUDIER

Carl Berners plass t-banestasjon


Det er tusenvis av t-banestasjoner i verden, men det er bare en Carl Berners plass t-banestasjon. Stasjonens rytmer er unike.


Rytmestudier er en serie stedsspesifikke skulpturelle arbeider utformet for Prosjektrom Carl Berner. Hver av skulpturene tar for seg særegenheter og stedsrytmer ved Carl Berners plass t-banestasjon. Utgangspunktet for arbeidene  er konkrete stedsundersøkelser, der lyd, lys, arkitektur, tekstur, bevegelser og andre mønstre er registrert. Statistikk og analyser fra Ruter har eksempelvis vært med på å informere arbeidene.

I Rytmestudier inntar Linn Lervik et rytmeanalytisk perspektiv ikke bare for å oppnå en forståelse for stedets tid og for “levd” tid, men også for å generere ny innsikt om sanselige og kroppslige sider ved vår bruk av byen. Lervik arbeider prosessbasert med en fremgangsmåte der hun aktivt anvender rytmeanalyse – i sin tid utviklet av Henri Lefebvre – for studiet av urbane landskaper med deres særegne lyssituasjon, arkitektur, lyd og bevegelsesmønstre.


Til grunn for arbeidene ligger oppfatningen om at steder kan beskrives som tidsmiljøer formet av hendelser i naturen og i samfunnet. Steder har sine egne sykliske og lineære rytmer som preger vår hverdag. Livene vi lever består av rytmer,

det være seg naturlige sykluser, arkitektoniske mønstre eller bevegelsesmønstre. Disse rytmene kan analyseres, og er sentrale dersom vi ønsker å nærme oss en forståelse av et steds temporale individualitet. 

For utstillingen har Lervik produsert syv skulpturelle arbeider som tar for seg stasjonens stedsrytmer. Selv om arbeidene forholder seg til og gjengir spesifikke data samlet på stedet, fremtrer de også som abstrakte arbeider som er åpne for en

rekke assosiasjoner og flere tolkninger.


Utstillingen er støttet av Norsk kulturfond